Конспект по теме «Працяжнік паміж дзейнікам і выказнікам» (8 класс)

Автор: | 06.01.2018

Тэма: Працяжнік паміж дзейнікам і выказнікам

Мэты: Вучыць правільна ўжываць працяжнік паміж дзейнікам і выказнікам,

развіваць пунктуацыйныя навыкі і творчыя здольнасці вучняў, выхоўваць патрыятычныя пачуцці ў адносінах да Радзімы, людзей, працы.

Радзіма – гэта і сонца ў цябе над галавой,

і паветра, якім дыхаеш,

гэта і вернасць твайго сябра,

і мова, якую даў табе народ,

і песня, што засталася ад прадзедаў.

К. Кірыенка

Ход урока:

 1. Арганізацыйны момант.

 2. Праверка дамашняга задання.

На мінулым уроку мы з вамі вывучылі будову двухсастаўных развітых сказаў. Дома вам трэба было выпісаць з мастацкай літаратуры некалькі двухсастаўных развітых сказаў, разабраць іх па членах сказа. Перш, чым правяраць дамашняе заданне, упомнім, якія сказы мы называем двухсастаўнымі развітымі? Якія члены сказа адносяцца да саставу дзейніка, а якія да саставу выказніка?

(Вучні чытаюць сказы, разбіраюць іх.)

 1. Паведамленне тэмы і мэты ўрока.

 • Сёння мы з вамі працуем у групах. Як вы думаеце, чаму мы сёння павінны навучыцца?

 • На дошцы ў нас запісаны эпіграф. Прачытайце і растлумачце яго сэнс (вучні чытаюць эпіграф, абмяркоўваюць яго сэнс).

 • Для таго, каб ведаць, калі ставіцца працяжнік паміж дзейнікам і выказнікам, я прапаную вам разглядзець апорную схему (вучням абедзвюх груп раздаюцца апорныя схемы, вучні разглядаюць іх, а потым тлумачаць).

Працяжнік паміж дзейнікам і выказнікам

 1. Замацаванне.

У вас на лістах запісаны тэкст. Прачытайце яго, вызначце: 1 група – стыль, 2 група – тып

тэксту, пастаўце, дзе трэба, працяжнік.

Мялешкі невялікая вёска з шырокай роўнай вуліцай. Хаты ў ей добра дагледжаныя, на сядзібах яблыневыя і грушавыя сады. Пад вокнамі разложыстыя рабіны з гранкамі чырвоных ягад. У канцы вёскі новыя дамы, якія пабудаваны нядаўна.

І людзі ў вёсцы жывуць цудоўныя: спагадлівыя, дружалюбныя, гасцінныя. Гэта пра іх гаворыцца: “Самая вялікая радасць жыцця адчуваць сябе патрэбным людзям”.

(Групы працуюць самастойна, затым чытаюць тэкст, называюць загаловак, знакі прыпынку).

Фізкультхвілінка.

 • Кожнай групе раздадзены прыказкі. Растлумачце іх сэнс, пастаўце знакі прыпынку, запішыце ў сшыткі.

 1. Птушцы воля, чалавеку Радзіма.

 2. Добрае слова як лекі для душы.

 3. Кожная маці не вораг свайму дзіцяці.

 4. Старасць не радасць.

 5. Слоў рака, а спраў ручаёк.

(Групы абменьваюцца сшыткамі і робяць узаемаправерку.)

 • На дошцы запісаны сказы. Давайце вусна растлумачым у іх адсутнасць працяжніка.

 1. Добрае не забываецца.

 2. Ён сумленны чалавек.

 3. Сінія вочкі як васілёчкі.

 4. Хлеб у нас свой.

5. Падагульненне.

- Звернемся з вамі да апорных схем. Справа, дзе прыведзены прыклады, у вас ёсць месца. Запішыце там па аднаму прыкладу сказа на кожны пункт:

1 група – калі працяжнік ставіцца;

2 група – калі працяжнік не ставіцца.

(Праверка задання.)

 • А зараз адна група другой задайце пытанні па нашай сённяшняй тэме.

 1. Тэст ( самаправерка)

 2. Рэфлексія: на карту Беларусі прымацаваць сцікер у выглядзе сэрца з пажаданнямі:

 • Квітней, расцвітай, мая Беларусь!

 • Люблю маю радзіму.

 • Беларусь – мая матуля і інш.

 1. Дамашняе заданне:

 2. Скласці міні-сачыненне “Беларусь – мая Радзіма”, ужываючы сказы з працяжнікам;

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *